ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองศก เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
  รายละเอียด : กำหนดสอบวันที่ ๔ พ.ค. ๒๕๕๔ สอบภาค ก เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. สอบภาค ข เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองศก
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 460 คน