ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองศก เปิดรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลคลองศก รับสมัครเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองศก ประจำปีการศึกษา 2555
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 600 คน