ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : แบบรายงานตามกรอบอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
  รายละเอียด :

แบบรายงานข้อมูลรายจ่ายด้านเงินเดือน  ค่าจ้าง  และประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 361 คน