ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองศก เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองศก
  รายละเอียด : บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองศก
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 242 คน