ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การรายงานสถานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2560
  รายละเอียด : ประกาศอบต.คลองศก เรื่องการรายงานสถานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2560
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 101 คน