ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำ
  รายละเอียด : วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 1.รับสมัครระหว่างวันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. 2.สถานที่รับสมัคร อบต.คลองศก
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 มกราคม. 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 68 คน