ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบล
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลคลองศก จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยน สายงานพนักงานส่วนตำบลสายงาน ผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหารเพื่อแต่ง ตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่ว่างของ องค์การบริหารส่วนตำบล
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 811 คน