ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก
  รายละเอียด : ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองศก อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้ปฏิบัติ เป็นสายงานผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองศก ตามประกาศองค์การบริหาร ส่วนตำบลคลองศก เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองศก ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2552 นั้น คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกฯ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 กันยายน 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 933 คน