วันที่ ถึงวันที่  
 
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
117
06 ส.ค. 2561
92 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนักและตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์) ดาวน์โหลดเอกสาร
118
03 ส.ค. 2561
93 แก้ไขเพิ่มเติมประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ฉบับลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
121
24 ก.ค. 2561
94 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
134
09 ก.ค. 2561
95 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟฟ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
153
15 มี.ค. 2561
96 กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบีนบเกี่ยวกับการสอบพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
136
05 มี.ค. 2561
97 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้างตำแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
132
26 ก.พ. 2561
98 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
150
31 ม.ค. 2561
99 ประกาศแบบประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
99
30 ธ.ค. 2560
100 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
143
07 ธ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18