วันที่ ถึงวันที่  
 
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
111
27 พ.ย. 2560
92 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองศก ดาวน์โหลดเอกสาร
98
17 พ.ย. 2560
93 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลคลองศก ดาวน์โหลดเอกสาร
157
09 พ.ย. 2560
94 การรายงานสถานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
74
17 ต.ค. 2560
95 ประกาศการยื่นแบบและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
105
16 ต.ค. 2560
96 ประชาสัมพันธ์รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
95
02 ต.ค. 2560
97 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต อบต. คลองศก ดาวน์โหลดเอกสาร
128
28 เม.ย. 2560
98 ประกาศใช้ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.คลองศก พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
106
20 เม.ย. 2560
99 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2560-2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
52
19 เม.ย. 2560
100 ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
76
14 ธ.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17