วันที่ ถึงวันที่  
 
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
200
04 มี.ค. 2557
102 ประกาศยกเลิกการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครูดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
255
24 ธ.ค. 2556
103 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีคุณวุฒิ) ดาวน์โหลดเอกสาร
228
12 ธ.ค. 2556
104 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
225
04 ธ.ค. 2556
105 ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
209
26 พ.ย. 2556
106 แบบรายงานตามกรอบอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
288
30 ก.ค. 2556
107 รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
330
20 มิ.ย. 2556
108 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สำหรับผู้มีทักษะ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองศก ดาวน์โหลดเอกสาร
386
07 พ.ค. 2556
109 รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
343
25 เม.ย. 2556
110 รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางปรุ ประจำปีการศึกษา 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
375
11 มี.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14