วันที่ ถึงวันที่  
 
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีคุณวุฒิ) ดาวน์โหลดเอกสาร
244
12 ธ.ค. 2556
112 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
240
04 ธ.ค. 2556
113 ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
224
26 พ.ย. 2556
114 แบบรายงานตามกรอบอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
303
30 ก.ค. 2556
115 รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
345
20 มิ.ย. 2556
116 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สำหรับผู้มีทักษะ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองศก ดาวน์โหลดเอกสาร
403
07 พ.ค. 2556
117 รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
361
25 เม.ย. 2556
118 รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางปรุ ประจำปีการศึกษา 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
431
11 มี.ค. 2556
119 รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองพี่น้อง ประจำปีการศึกษา 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
324
11 มี.ค. 2556
120 รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองศก ประจำปีการศึกษา 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
293
11 มี.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15