วันที่ ถึงวันที่  
 
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ประกาศยกเลิกการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครูดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
319
24 ธ.ค. 2556
132 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีคุณวุฒิ) ดาวน์โหลดเอกสาร
312
12 ธ.ค. 2556
133 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
280
04 ธ.ค. 2556
134 ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
274
26 พ.ย. 2556
135 แบบรายงานตามกรอบอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
355
30 ก.ค. 2556
136 รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
392
20 มิ.ย. 2556
137 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สำหรับผู้มีทักษะ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองศก ดาวน์โหลดเอกสาร
448
07 พ.ค. 2556
138 รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
410
25 เม.ย. 2556
139 รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางปรุ ประจำปีการศึกษา 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
522
11 มี.ค. 2556
140 รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองพี่น้อง ประจำปีการศึกษา 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
369
11 มี.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17