วันที่ ถึงวันที่  
 
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประชาสัมพันธ์ ภาษีป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
57
21 ธ.ค. 2563
12 ประกาศการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
50
08 ธ.ค. 2563
13 ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
53
07 ธ.ค. 2563
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองศก เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (หมู่ที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
56
01 ธ.ค. 2563
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองศก เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (หมู่ที่ 2 ) ดาวน์โหลดเอกสาร
53
01 ธ.ค. 2563
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองศก เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (หมู่ที่ 3) ดาวน์โหลดเอกสาร
49
01 ธ.ค. 2563
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองศก เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (หมู่ที่ 4) ดาวน์โหลดเอกสาร
408
01 ธ.ค. 2563
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองศก เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (หมูที่ 5 ) ดาวน์โหลดเอกสาร
61
30 พ.ย. 2563
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองศก เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (หมูที่ 7 ) ดาวน์โหลดเอกสาร
41
30 พ.ย. 2563
20 ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก ศพด. บ้านบางปรุ ดาวน์โหลดเอกสาร
104
06 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17