วันที่ ถึงวันที่  
 
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
62
17 ก.ค. 2563
12 รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
87
25 พ.ค. 2563
13 ประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
56
20 พ.ค. 2563
14 การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
57
15 พ.ค. 2563
15 การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
50
15 พ.ค. 2563
16 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา ดาวน์โหลดเอกสาร
73
14 พ.ค. 2563
17 รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ดาวน์โหลดเอกสาร
84
08 พ.ค. 2563
18 ประกาศการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 ครั้งที่ 1/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
08 พ.ค. 2563
19 รายชื่อผู้มีสิทธืิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
54
28 เม.ย. 2563
20 ขยายเวลาประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
09 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15