วันที่ ถึงวันที่  
 
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองศก เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (หมู่ที่ 4) ดาวน์โหลดเอกสาร
427
01 ธ.ค. 2563
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองศก เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (หมูที่ 5 ) ดาวน์โหลดเอกสาร
81
30 พ.ย. 2563
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองศก เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (หมูที่ 7 ) ดาวน์โหลดเอกสาร
62
30 พ.ย. 2563
24 ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก ศพด. บ้านบางปรุ ดาวน์โหลดเอกสาร
125
06 ต.ค. 2563
25 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
145
01 ต.ค. 2563
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองศก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
176
11 ก.ย. 2563
27 ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
91
28 ส.ค. 2563
28 ประชาสัมพันธ์กฎหายกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดท่รุกล้ำทางสาธาาณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
20
13 ส.ค. 2563
29 รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
153
17 ก.ค. 2563
30 ให้โอนพนักงานส่วนตำบลไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
19
30 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18