วันที่ ถึงวันที่  
 
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองศก เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
07 ม.ค. 2563
22 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
06 ม.ค. 2563
23 ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
42
11 ธ.ค. 2562
24 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
66
02 ต.ค. 2562
25 การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
79
25 ก.ย. 2562
26 การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
58
24 ก.ย. 2562
27 รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
54
27 ส.ค. 2562
28 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
10 ก.ค. 2562
29 ประกาศมอบอำนาจนายกให้ปลัดอบต. ปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
3
24 มิ.ย. 2562
30 ประกาศมาตรการการใช้ดุลพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี ดาวน์โหลดเอกสาร
5
24 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14