วันที่ ถึงวันที่  
 
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหาร ส่วนตำบลคลองศก และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
105
18 ม.ค. 2562
22 แก้ไขเพิ่มเติมประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
65
28 ธ.ค. 2561
23 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
99
20 ธ.ค. 2561
24 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองศก เรื่องการกำหนดตารางแสดงการแบ่งทำเลเพื่อกำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตรในการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
31
13 ธ.ค. 2561
25 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองศกเรื่่องการยื่่นแบบและชำระภาษีป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
26
07 ธ.ค. 2561
26 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองศกเรื่่องการยื่่นแบบและชำระภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
20
07 ธ.ค. 2561
27 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองศกเรื่่องการยื่่นแบบและชำระภาษีโรงเรือน ดาวน์โหลดเอกสาร
22
07 ธ.ค. 2561
28 ประกาศเรื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
45
07 ธ.ค. 2561
29 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองศก ดาวน์โหลดเอกสาร
17
06 พ.ย. 2561
30 ประกาศเรื่องแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
17 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12