วันที่ ถึงวันที่  
 
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
60
11 ธ.ค. 2562
32 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
80
02 ต.ค. 2562
33 การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
95
25 ก.ย. 2562
34 การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
72
24 ก.ย. 2562
35 รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
71
27 ส.ค. 2562
36 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
76
10 ก.ค. 2562
37 ประกาศมอบอำนาจนายกให้ปลัดอบต. ปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
14
24 มิ.ย. 2562
38 ประกาศมาตรการการใช้ดุลพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี ดาวน์โหลดเอกสาร
16
24 มิ.ย. 2562
39 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
14 มิ.ย. 2562
40 ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร
74
07 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15