วันที่ ถึงวันที่  
 
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 งบรายรับ - งานรายจ่ายประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
09 ต.ค. 2561
32 ประกาศ รายงานการประเมินผลการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
14
03 ต.ค. 2561
33 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายงานการประเมินผลการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
03 ต.ค. 2561
34 ประกาศอบต.คลองศก การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
37
16 ส.ค. 2561
35 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
27
06 ส.ค. 2561
36 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนักและตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์) ดาวน์โหลดเอกสาร
24
03 ส.ค. 2561
37 แก้ไขเพิ่มเติมประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ฉบับลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
28
24 ก.ค. 2561
38 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
39
09 ก.ค. 2561
39 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟฟ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
58
15 มี.ค. 2561
40 กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบีนบเกี่ยวกับการสอบพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
30
05 มี.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12