วันที่ ถึงวันที่  
 
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
33
29 มิ.ย. 2563
32 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองศก เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 หมู่ที่ 5 ถึง หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
128
29 พ.ค. 2563
33 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองศก เรื่อง ราคาทุนประเมินทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 หมู่ที่1 ถึง หมู่ที่4 ดาวน์โหลดเอกสาร
92
29 พ.ค. 2563
34 ให้โอนพนักงานส่วนตำบลเจ้าพนักงานธูรการ ดาวน์โหลดเอกสาร
22
28 พ.ค. 2563
35 รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
165
25 พ.ค. 2563
36 ประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
122
20 พ.ค. 2563
37 การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
122
15 พ.ค. 2563
38 การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
116
15 พ.ค. 2563
39 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา ดาวน์โหลดเอกสาร
133
14 พ.ค. 2563
40 รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ดาวน์โหลดเอกสาร
151
08 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18