วันที่ ถึงวันที่  
 
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 จดหมายข่าวภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
09 ม.ค. 2563
42 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองศก เรื่องการยื่นแบบและการชำระภาษีป้ายประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
93
07 ม.ค. 2563
43 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองศก เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
110
07 ม.ค. 2563
44 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
41
06 ม.ค. 2563
45 ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
120
11 ธ.ค. 2562
46 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
114
02 ต.ค. 2562
47 การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
157
25 ก.ย. 2562
48 การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
108
24 ก.ย. 2562
49 รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
109
27 ส.ค. 2562
50 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
107
10 ก.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17