วันที่ ถึงวันที่  
 
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศเรื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
58
07 ธ.ค. 2561
52 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองศก ดาวน์โหลดเอกสาร
28
06 พ.ย. 2561
53 ประกาศเรื่องแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
17 ต.ค. 2561
54 งบรายรับ - งานรายจ่ายประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
09 ต.ค. 2561
55 ประกาศ รายงานการประเมินผลการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
28
03 ต.ค. 2561
56 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายงานการประเมินผลการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
03 ต.ค. 2561
57 ประกาศอบต.คลองศก การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
49
16 ส.ค. 2561
58 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
37
06 ส.ค. 2561
59 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนักและตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์) ดาวน์โหลดเอกสาร
36
03 ส.ค. 2561
60 แก้ไขเพิ่มเติมประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ฉบับลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
41
24 ก.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14