วันที่ ถึงวันที่  
 
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประชาสัมพันธ์รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
02 ต.ค. 2560
52 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต อบต. คลองศก ดาวน์โหลดเอกสาร
62
28 เม.ย. 2560
53 ประกาศใช้ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.คลองศก พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
20 เม.ย. 2560
54 ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
21
14 ธ.ค. 2559
55 ประกาศการยื่นแบบและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
50
18 ต.ค. 2559
56 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
103
08 ก.พ. 2559
57 วัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
81
08 ก.พ. 2559
58 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
87
18 ม.ค. 2559
59 ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจของนายกอบต.ให้รองนายกปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
32
26 ธ.ค. 2558
60 คู่มือการขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สำหรับสูงอายุในตำบลคลองศก ดาวน์โหลดเอกสาร
109
19 ต.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12