วันที่ ถึงวันที่  
 
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศมอบอำนาจนายกให้ปลัดอบต. ปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
50
24 มิ.ย. 2562
52 ประกาศมาตรการการใช้ดุลพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี ดาวน์โหลดเอกสาร
44
24 มิ.ย. 2562
53 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
90
14 มิ.ย. 2562
54 ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร
108
07 มิ.ย. 2562
55 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
76
05 มิ.ย. 2562
56 รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบภาค ค ในการสรรหาฯ บุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
141
04 มิ.ย. 2562
57 ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้่านการทุจรติ ดาวน์โหลดเอกสาร
48
04 มิ.ย. 2562
58 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาฯและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
122
24 พ.ค. 2562
59 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
79
13 พ.ค. 2562
60 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผฺู็ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร
94
01 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17