วันที่ ถึงวันที่  
 
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 จดหมายข่าวภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
72
09 ม.ค. 2563
52 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองศก เรื่องการยื่นแบบและการชำระภาษีป้ายประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
113
07 ม.ค. 2563
53 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองศก เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
142
07 ม.ค. 2563
54 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
69
06 ม.ค. 2563
55 ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
148
11 ธ.ค. 2562
56 ประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
15
03 ต.ค. 2562
57 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
136
02 ต.ค. 2562
58 การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
193
25 ก.ย. 2562
59 การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
134
24 ก.ย. 2562
60 รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
128
27 ส.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18