วันที่ ถึงวันที่  
 
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
131
10 ก.ค. 2562
62 ประกาศมอบอำนาจนายกให้ปลัดอบต. ปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
71
24 มิ.ย. 2562
63 ประกาศมาตรการการใช้ดุลพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี ดาวน์โหลดเอกสาร
64
24 มิ.ย. 2562
64 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
115
14 มิ.ย. 2562
65 ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร
130
07 มิ.ย. 2562
66 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
100
05 มิ.ย. 2562
67 รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบภาค ค ในการสรรหาฯ บุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
165
04 มิ.ย. 2562
68 ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้่านการทุจรติ ดาวน์โหลดเอกสาร
72
04 มิ.ย. 2562
69 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาฯและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
145
24 พ.ค. 2562
70 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
104
13 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18