วันที่ ถึงวันที่  
 
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศเรื่องแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
17 ต.ค. 2561
62 งบรายรับ - งานรายจ่ายประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
43
09 ต.ค. 2561
63 ประกาศ รายงานการประเมินผลการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
45
03 ต.ค. 2561
64 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายงานการประเมินผลการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
46
03 ต.ค. 2561
65 ประกาศอบต.คลองศก การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
66
16 ส.ค. 2561
66 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
51
06 ส.ค. 2561
67 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนักและตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์) ดาวน์โหลดเอกสาร
55
03 ส.ค. 2561
68 แก้ไขเพิ่มเติมประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ฉบับลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
58
24 ก.ค. 2561
69 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
70
09 ก.ค. 2561
70 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟฟ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
87
15 มี.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15