วันที่ ถึงวันที่  
 
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองศกเรื่่องการยื่่นแบบและชำระภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
81
07 ธ.ค. 2561
72 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองศกเรื่่องการยื่่นแบบและชำระภาษีโรงเรือน ดาวน์โหลดเอกสาร
84
07 ธ.ค. 2561
73 ประกาศเรื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
112
07 ธ.ค. 2561
74 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองศก ดาวน์โหลดเอกสาร
71
06 พ.ย. 2561
75 ประกาศเรื่องแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
76
17 ต.ค. 2561
76 งบรายรับ - งานรายจ่ายประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
73
09 ต.ค. 2561
77 ประกาศ รายงานการประเมินผลการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
79
03 ต.ค. 2561
78 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายงานการประเมินผลการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
82
03 ต.ค. 2561
79 ประกาศอบต.คลองศก การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
107
16 ส.ค. 2561
80 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
88
06 ส.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17