วันที่ ถึงวันที่  
 
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลคลองศก ดาวน์โหลดเอกสาร
98
09 พ.ย. 2560
72 การรายงานสถานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
17 ต.ค. 2560
73 ประกาศการยื่นแบบและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
57
16 ต.ค. 2560
74 ประชาสัมพันธ์รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
46
02 ต.ค. 2560
75 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต อบต. คลองศก ดาวน์โหลดเอกสาร
75
28 เม.ย. 2560
76 ประกาศใช้ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.คลองศก พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
58
20 เม.ย. 2560
77 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2560-2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
19 เม.ย. 2560
78 ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
31
14 ธ.ค. 2559
79 ประกาศการยื่นแบบและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
60
18 ต.ค. 2559
80 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
119
08 ก.พ. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14