วันที่ ถึงวันที่  
 
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
195
26 พ.ย. 2556
82 แบบรายงานตามกรอบอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
271
30 ก.ค. 2556
83 รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
315
20 มิ.ย. 2556
84 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สำหรับผู้มีทักษะ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองศก ดาวน์โหลดเอกสาร
372
07 พ.ค. 2556
85 รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
329
25 เม.ย. 2556
86 รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางปรุ ประจำปีการศึกษา 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
340
11 มี.ค. 2556
87 รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองพี่น้อง ประจำปีการศึกษา 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
293
11 มี.ค. 2556
88 รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองศก ประจำปีการศึกษา 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
261
11 มี.ค. 2556
89 รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
323
04 ก.พ. 2556
90 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
259
24 ธ.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12