วันที่ ถึงวันที่  
 
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนักและตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์) ดาวน์โหลดเอกสาร
90
03 ส.ค. 2561
82 แก้ไขเพิ่มเติมประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ฉบับลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
93
24 ก.ค. 2561
83 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
107
09 ก.ค. 2561
84 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟฟ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
118
15 มี.ค. 2561
85 กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบีนบเกี่ยวกับการสอบพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
108
05 มี.ค. 2561
86 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้างตำแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
107
26 ก.พ. 2561
87 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
125
31 ม.ค. 2561
88 ประกาศแบบประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
71
30 ธ.ค. 2560
89 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
125
07 ธ.ค. 2560
90 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
122
27 พ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17