ข่าว : " มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางขนส่งสินค้า ศูนย์กลางการเกษตรครบวงจรและผู้นำการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพที่ยั่งยืนในภูมิภาค"

รายละเอียด  : " มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางขนส่งสินค้า ศูนย์กลางการเกษตรครบวงจรและผู้นำการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพที่ยั่งยืนในภูมิภาค"ผู้แจ้งข่าว : ผู้ดูแลระบบ ประกาศเมื่อ :